V rámci opatrení súvisiacich s COVID-19 ponúkame aktívnu podporu pri samoinštalácii komponentov v domácnosti. V prípade požiadavky inštalácie naším technikom nájdete viac informácií v časti Otázky a odpovede.

Starostlivosť na diaľku

Zostaňte neustále v kontakte so svojimi blízkymi

MONSE je moderný komplexný systém sledujúci stav samostatne žijúceho seniora alebo zdravotne znevýhodnenej osoby v jej domácom prostredí alebo mimo domova. Bez použitia kamier a odposluchu.

V byte seniora sú v každej miestnosti nainštalované bezdrôtové senzory, ktoré zbierajú informácie o jeho správaní. Ak sa správanie odkloní od normálneho stavu, systém na to upozorní rodinného príslušníka alebo ošetrovateľa formou SMS správy alebo e-mailom. Súčasťou systému sú aj SOS núdzové tlačidlá, ktoré okamžite vyšlú žiadosť o pomoc.

Upozornenie má dve formy:
Notifikácia o zmene stavu
(ide o upozornenie bez nutnosti okamžitého zásahu)
Alarm o zmene stavu
(ide o vážny stav – vyžadujúci okamžitý zásah)

Všetky upozornenia sa doručujú na PC/ smartphone rodinného príslušníka, prípadne inej osoby, pomocou textových správ, e-mailu (notifikácií) alebo zvukového alarmu. Rodinní príslušníci prípadne opatrovatelia tak dostanú dôležité informácie a môžu seniorovi pomôcť. To vyvoláva pocit bezpečia u seniorného rodiča a prispieva k zlepšeniu fyzickej a emocionálnej pohody rodinných príslušníkov. Senior má svoje súkromie v pohodlí domova, bez kamier, odposluchu a potreby starosti o zariadenia.

MONSE mobil mapa

MONSE dokáže sledovať pohyb aj mimo domácnosti. Prostredníctvom MONSE mini (prívesok na kľúče s GPS trackerom a SOS núdzovým tlačidlom) máte možnosť mať neustále informáciu o vašom blízkom, aj keď sa pohybuje mimo bytu či domu. Stále viete určiť jeho aktuálnu polohu a v prípade potreby ho lokalizovať a rýchlo reagovať počas mimoriadnych udalostí. Zariadenie umožňuje prijímať telefonické hovory a takisto kontaktovať vopred predvolené telefónne čísla.

MONSE mini na kľúčoch

MONSE aplikácia a jej funkcie

Aplikácia dostupná bez nutnosti inštalácie

Individuálne nastavenie parametrov notifikácií

Indikácia stavu batérie senzorov

Prehľad notifikácií a denných real time aktivít

Prehľad histórie alarmov

Geolokácia prostredníctvom MONSE mini

Neustále s blízkymi

Získajte rýchlo a jednoducho prehľad o vašich blízkych

prostredníctvom aplikácie MONSE.

Napísali o nás