MONSE

Moderný a jedinečný systém monitoringu seniorov,
ktorý vás upozorní, keď potrebujú pomoc.

Jedinečný a komplexný systém

Riešenie starostlivosti na diaľku určené rodinným príslušníkom samostatne žijúcich seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb. Pošle vám upozornenie vo forme SMS alebo emailu, pokiaľ v sledovanej domácnosti seniora nastane krízová situácia a vy môžete urýchlene reagovať.

žiadosť o okamžitú pomoc doma

žiadosť o okamžitú pomoc mimo domácnosti

upozornenie na málo pohybu počas dňa

upozornenie na dlho otvorené dvere počas dňa

upozornenie na častý pohyb v noci

upozornenie na otvorené dvere v noci

monse sada

MONSE. Žije váš starý otec sám a vy s ním nemôžete byť denne?
Prihláste sa do MONSE APLIKÁCIE vo svojom smartphone a zistite, či je v poriadku.

Prečo si vybrať MONSE

MONSE v mobile

MONSE upozorní na situácie, kedy je potrebná okamžitá kontrola dohliadanej osoby.

starsia pani vari

MONSE umožňuje získať informácie o dennej rutine a pomáha predísť rizikovým situáciám.

praca s telefonom

MONSE posiela notifikácie v reálnom čase a informuje o stave seniora v domácnosti a mimo nej.

monse senior AI

MONSE jedinečná svetová technológia založená na umelej inteligencii.

bezpecnost v cloude

Dáta vyhodnocované a bezpečne uchovávané v cloude.

MONSE ZWAVE

MONSE využíva Z-Wave bezdrôtový komunikačný protokol na báze nízko-energetických rádiových vĺn.

Šťastné príbehy MONSE

Čas beží každému z nás. Vaši blízki, kedysi pri sile, dnes už potrebujú pomoc iných. Ale nie vždy môžete byť s nimi v režime 24/7. S aplikáciou MONSE však viete byť so svojimi blízkymi nepretržite. Viete kde sú, viete čo robia. MONSE vám ohlási všetky neštandardné či krízové udalosti. Nemusíte meniť svoje zamestnanie, ani platiť drahú ošetrovateľku. MONSE vám ušetrí peniaze a dá istotu. Všetky dôležité informácie máte k dispozícii. MONSE uľahčuje život mnohým rodinám.

Napísali o nás

teraz
forbes
trend
pc revue